FANDOM


Turkey-bulgaria-the-world-is-waking-brazil-egypt

"Ébred a világ" - montázs 2013 nyaráról

Zbigniew Brzezinski, amerikai geopolitikai szakértő, volt elnöki tanácsadó, a Külkapcsolatok Tanácsának oszlopos tagja, a Trilaterális Bizottság társalapítója, aki korábban maga is egy, az elit által sokkal inkább kontrollált, megfigyelés alatt tartott társadalom fokozatos kialakulását vetítette előre , 2008 óta már globális politikai ébredésről beszél : „A történelem során először, csaknem az egész emberiség politikailag aktív, tudatos és inter-aktív. A globális aktivizmus a kulturális elismertség és a gazdasági lehetőségek hullámát hozza lére a gyarmati és birodalmi uralom emlékeitől sebzett világban.” Brzezinski értékelése szerint mindez együtt jár a nyugati hatalmak több száz éves dominanciájának alkonyával, a világpolitika diverzifikálódásával, fő mozgatórugója pedig az emberi méltóság kiteljesedése iránti általános vágy, ez a helyzet pedig a valaha volt legnagyobb fenyegetés elé állítja a globális kapitalizmus elitjeit.

A hatalmi struktúrák reakciójaSzerkesztés

Miközben a hatalmi felépítmények részéről szemmel láthatóan egyre növekvő nyugtalanság, a kontroll visszaszerzésére, illetve megtartására irányuló kétségbeesett igyekezet tapasztalható, a folyamat megállíthatatlannak látszik. Ami azt illeti, a kulturális és egyben társadalmi átalakulás fékezésére, vagy megállítására irányuló próbálkozások, mint a szabad tartalom-, illetve információ-megosztás kultúrája elleni kampány, az ellenálló kezdeményezések, mozgalmak (WikiLeaks, Anonymous és más hacktivista közösségek, az Occupy mozgalom ) üldözése, illetve démonizálására, letörésére irányuló erőfeszítések , az internet szabadságának korlátozását és a felhasználók megfigyelését lehetővé tévő szabályozások (SOPA, PIPA, ACTA, CISPA) folyamatos erőltetése, valójában kontraproduktívnak bizonyulnak, mivel újra és újra igazolják a fennálló rendszer kritikája, meghaladottsága mellett szóló érveket.