FANDOM


WTO banner dang ngo 3

Seattle, 1999.

A ’80-as, ’90-es évek világgazdasági és világpolitikai változásainak, a „szabad, önszabályozó piacok” elsőbbségét, gazdasági liberalizációt, deregulációt és privatizációt hirdető neoliberalizmus elterjedésének, ill. a vállalati termelésnek a fejlődő országokba való kiszervezésének következtében a nyugati társadalmak relatív jólétben tartott „munkásosztályának” (újabb keletű kifejezéssel élve a prekariátus, vagyis az újkapitalizmus kárvallottjainak) körében az életszínvonal süllyedni kezdett, a társadalmi egyenlőtlenségek erőteljes növekedésnek indultak. Ennek hatására a fejlett országokban is megjelenő társadalmi elégedetlenség a kilencvenes évek második felében nagy lökést adott az évtizedek óta fejlődő rendszerkritikus mozgalmaknak (pl. Reclaim The Streets), melyek egyesítették a neoliberalizmus bírálatát, a kapitalizmus kritikáját és elutasítását, a népek szolidaritásának elvét és az antirasszizmust, miközben elvetették a globalizációval szembeni fundamentalista-nacionalista irányzatokat.

„A hagyományos szakszervezeti harcokat kiegészítette a neoliberális intézményrendszerek, és szervezetek elleni küzdelem, ide értve a transznacionális vállalatok, és a globalizmus minél jobb érvényesülését segítő kormányintézkedések elleni tiltakozást is.” (Lendvai Tamás: Az antiglobalista - globalizációkritikus mozgalmak) A legendássá vált 1999-es Seattle-i WTO (World Trade Organization – Világkereskedelmi Szervezet) ellenes tüntetések jól példázzák mindezt. (Lásd pl. az eseményket feldolgozó filmet.) „A centrum országaiban történő antiglobalista fellépés találkozott a periféria országaiban régebb óta meglévő ellenállási mozgalmakkal. 2001. szeptember 11. után (…) a nyílt háború hatására az eddig szakszervezeti-szociális

2006.03.18. Budapest

Budapest, 2006

célokért vívott küzdelem, valamint az anti-neoliberalizmus immáron kiegészült az anti-imperialista – békeorientált mozgalmakkal.” (Lendvai) A 2003-as iraki inváziót megelőző és követő globális háborúellenes tüntetéshullámban milliók vettek részt, és bár a háborút nem tudták megakadályozni, nagyban befolyásolták megítélését a világ közvéleményében. Az együttes, világméretű fellépés is mutatja, hogy „a globalizáció ellenes szervezetek nem a termelés, a kultúrák, az érintkezés modern technikák által bekövetkező világméretűvé válását, és szabad áramlását ellenzik, hanem azon formát, amelyben ez megvalósul. Véleményük szerint az ember fontosabb, mint a profit.” (Lendvai) Alterglob szervezetek koalíciója létrehozta a „Mozgalmak Mozgalmának” is nevezett Szociális Világfórumot, egy évente megrendezett alternatívakereső kerekasztal-tanácskozást, melynek mottója: „Globalizációt, de alulról!”. Az első fórumra 2001-ben, a város polgárainak tényleges beleszólását biztosító részvételi költségvetéséről híres brazíliai Porto Alegre-ben került sor, a davosi Világgazdasági Fórum ellenpontjaként és azóta is minden évben megtartják az emberközpontú társadalom, az ökológiai fenntarthatóság, a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, a népek szuverenitása, az erőszakmentesség és a szolidaritás jegyében.